prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu

Kiedy przysługuje? Podmiot danych ma prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to  określono w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (dalej jako “RODO”), a jego zasady reguluje art. 21 RODO, który w ust. 1 przewiduje, że podmiot danych może „w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (…) wobec przetwarzania (…)”. Aby możliwe było skorzystanie z…