Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadniony interes jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, określonych w art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Chcąc móc się na niego powołać, administrator musi wykazać, że przetwarzanie, którego planuje dokonywać jest niezbędne do realizacji słusznych (prawnie uzasadnionych) interesów jego lub strony trzeciej, a nadrzędnego charakteru nie mają nad…