obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na gruncie przepisów RODO 

Wydaje się, że jednym z najprostszych wymagań do spełnienia na gruncie RODO jest przekazanie treści informacji osobie fizycznej o przetwarzaniu jej danych osobowych. Prosto ujmując, chodzi o to by wskazać: kto, dlaczego i jak długo oraz komu udostępnia i jakie przysługują tej osobie prawa. Jak się jednak okazuje, niby prosty wymóg a nie jednemu Administratorowi…