naruszenie ochrony danych

Odszkodowanie za naruszenie ochrony danych osobowych

Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych? Naruszenie ochrony danych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Może dojść do niego w każdej chwili, a jego powodem mogą być zarówno działania zewnętrzne, np. atak hackerski,…

Naruszenie ochrony danych osobowych- poprawny proces obsługi

Powinieneś wiedzieć czym jest naruszenie ochrony danych osobowych… Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Taką definicję mamy w RODO w artykule 4. Definicja jest dość szeroka i nie pozwala na zbyt dużą interpretację. Naruszenie…