naruszenie ochrony danych

Naruszenie ochrony danych osobowych- poprawny proces obsługi

Powinieneś wiedzieć czym jest naruszenie ochrony danych osobowych… Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Taką definicję mamy w RODO w artykule 4. Definicja jest dość szeroka i nie pozwala na zbyt dużą interpretację. Naruszenie…