Decyzja

UODO – Rzecznik praw obywatelskich potwierdził opinię prezesa.

Wyrażony pogląd odnosi się do sprawy prowadzonej przeciwko Głównemu Geodecie Kraju z 24 sierpnia 2022 roku, w której Prezes UODO stwierdził. Numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Poprzez ujawnienie numerów ksiąg wieczystych, każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób zdobyć inne dane. Do takich danych należą np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL,…