Big Data

Big Data – pozyskiwanie, analizowanie i gromadzenie danych

Big Data to ogromne zbiory danych pochodzących najczęściej z nowych źródeł. Jest to technologicznie rozbudowana metoda, gromadząca, pobierająca i przeprowadzająca analizę danych z rozmaitych źródeł. Celem jest realizacja różnych zamysłów, przede wszystkim komercyjnych. Działanie Big Data Technologia ta pozwala zautomatyzować proces gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych sporządza się…