administrator danych osobowych

Naruszenie. Zgłaszać czy nie?

Podczas prowadzenia swojej działalności niejeden Administrator stanął w obliczu naruszenia ochrony danych osobowych. Bez wątpienia to zdarzenie mogące wywołać przyspieszone bicie serca, jednak nie można zapominać o obowiązkach wynikających z RODO. Jednym z nich jest konieczność zgłoszenia naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jednak czy każde naruszenie powinno zostać zgłoszone? Czym jest naruszenie ochrony…

Administrator danych osobowych w spółce cywilnej 

Czym jest spółka cywilna? Definicję spółki cywilnej można znaleźć w art. 860 Kodeksu cywilnego. Jest umową wiążącą dwa lub więcej podmiotów, której celem jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Z kolei art. 33 oraz art. 331 Kodeksu cywilnego wskazuje podmioty będące osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną….