zasada rozliczaalności

Zasada rozliczalności w RODO

Pisaliśmy już o zasadzie przejrzystości, rzetelności i legalności, lecz to nie wszystkie zasady jakie narzuca na nas RODO. Niesformułowana wprost w prawie krajowym ani unijnym Zasada rozliczalności przed RODO – nie dość, że administrator musi przestrzegać to jeszcze musi móc udowodnić. Bardzo często odpowiedzialność za realizację zasady rozliczalności zrzucana jest na IOD-ów. Rozliczalność Zasada rozliczalności…