zasada roliczalności

Forma upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych przez pracownika  Zgodnie z art. 29 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba działająca z upoważnienia administratora może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na jego polecenie, o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo. Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że pracownik danej organizacji nie może przetwarzać danych tak po prostu, bo jest to mu potrzebne….