zasada przejrzystości

Zasada przejrzystości, rzetelności i legalności w RODO

RODO dotyczy wszystkich jednostek, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Do zasad RODO powinny się dostosować wielkie korporacje, administracja publiczna, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Zasady zawarte w RODO stanowią podstawę prawidłowego przetwarzania danych osobowych. W tym artykule omówimy zasadę przejrzystości, rzetelności i legalności. Zgodność z prawem – legalność Administratorzy postępując zgodnie z…