zasada prawidłowości

Zasada prawidłowości w RODO

Zasada prawidłowości wskazuje na dwa obowiązki administratora. Jest on zobligowany, aby zadbać o prawidłowość danych oraz (w razie potrzeby) o ich aktualność. Zasada prawidłowości i stan faktyczny gromadzonych danych jest jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych. Aktualność danych pozwala na to, aby zgodnie z zasadą prawidłowości przetwarzać dane osobowe. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby…