zasada celowości

Zasada celowości w RODO

Przetwarzanie informacji jest obecne na każdym kroku naszego życia. Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych, jest to czynność wykonywana na danych osobowych w sposób zmechanizowany lub ręczny. Do przetwarzania danych możemy zaliczyć przechowywanie, zbieranie, wykorzystywanie, udostępnianie, a także usuwanie czy niszczenie danych. Art. 5 RODO pokazuje nam zasady jakie musimy brać pod uwagę w związku…