wyjątki od stosowania RODO

RODO-wyjątki od stosowania

Wpływ RODO Wejście w życie RODO w 2018 roku zmieniło bardzo wiele w podejściu różnych podmiotów do przetwarzania danych osobowych. Wiele organizacji podjęło stosowne kroki w kierunku właściwego ich zabezpieczenia oraz wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez nowe rozporządzenie. RODO ma też znaczący wpływ na wszystkie osoby fizyczne. Poza zapewnieniem dodatkowej ochrony, przepisy te mogą…