usunięcie danych

Usunięcie danych osobowych – być zapomnianym

Na mocy art. 17 RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do tego, aby skierować do administratora żądanie o usunięcie danych jej osoby. Ten zaś jest zobowiązany odpowiedzieć na wniesione żądanie. Korzystając z podmiotów przetwarzających w procesie przetwarzania danych administrator powinien pamiętać, by podmiot ten zobowiązać do niezwłocznego przekazania takiej informacji. (iż…