TSUE

Dyrektywa e-privacy, a Polskie prawo.

Polskie prawo vs dyrektywa e-privacy? Dostęp różnych służb do billingów musi spełniać szereg kryteriów jakie wynikają z prawa UE i orzecznictwa TSUE. TSUE chce, aby instytucje unijne włączyły się w walkę z niekontrolowaną inwigilacją w Polsce. Jak dotąd tylko Parlament Europejski zadeklarował pomoc i powołał komisje śledczą ds. Pegasusa. Kwestia Pegasusa zdominowała ostatnio dyskusję na…

EIOD nakłada sankcje na Parlament Europejski za narusznie danych.

 Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał decyzję po złożeniu przez noyb skargi potwierdzającej.  Parlament Europejski naruszył przepisy o ochronie danych na swojej stronie internetowej poświęconej testom na COVID. EIOD podkreśla, że ​​korzystanie z Google Analytics i dostawcy usług płatniczych Stripe (obydwie firmy z USA) naruszyło orzeczenie Trybunału. Sprawiedliwości (TSUE) „ Schrems II ” w sprawie przekazywania…