ryzyko

W analizie ryzyka uwzględnij korespondencje elektroniczną

Brak uwzględnienia prowadzenia korespondencji elektronicznej w analizie ryzyka może słono kosztować. Kara 202 084 euro. Obecnie nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania w życiu zawodowym bez dostępu do poczty elektronicznej. To narzędzie, które pozwala szybko wysyłać i odbierać wiadomości, efektywnie wykonywać pracę, zarządzać relacjami z Klientem, czy pozyskiwać nowych odbiorców na oferowane produkty lub usługi. Poczta elektroniczna…