powierzenie przetwarzania

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO obowiązuje już przeszło 4 lata, a jak widać na podstawie ostatnich przykładów z życia wziętych nie wszyscy administratorzy danych osobowych wiedzą jakie spoczywają na nich obowiązki. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 7 września br. dotycząca naruszenia przepisów art. 28 RODO (link do decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2022) wyraźnie pokazuje, że ta świadomość jest na niskim…