IOD w jednostce publicznej

Inspektor Ochrony Danych w jednostkach publicznych

Jednostki publiczne podlegają pod obowiązujące regulacje dotyczące ochrony danych… Od maja 2018 roku we wszystkich krajach UE obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Nowe, bo ujednolicone przez RODO dla wszystkich krajów członkowskich. Skoro dla wszystkich to i dla Polski. RODO ma wspierać ochronę prywatności i bardzo dobrze. Istotną zmianą dla Polski w przepisach jest…