dane w chmurze

Dane w chmurze, a RODO

RODO jest aktem neutralnym z punktu widzenia technologicznego i nie zabrania stosowania usług chmurowych. By dane w chmurze mogły się znaleźć trzeba spełnić warunki, które zawarte są w rozporządzeniu. Wielu dostawców usług chmurowych po wejściu w życie RODO nie tylko dostosowało swoje usługi do wymagań rozporządzenia. Także dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa zastosowało standardy wynikające z…