COVID

EIOD nakłada sankcje na Parlament Europejski za narusznie danych.

 Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wydał decyzję po złożeniu przez noyb skargi potwierdzającej.  Parlament Europejski naruszył przepisy o ochronie danych na swojej stronie internetowej poświęconej testom na COVID. EIOD podkreśla, że ​​korzystanie z Google Analytics i dostawcy usług płatniczych Stripe (obydwie firmy z USA) naruszyło orzeczenie Trybunału. Sprawiedliwości (TSUE) „ Schrems II ” w sprawie przekazywania…