Przedstawiciel Administratora Danych Osobowych

 • Home
 • /
 • Przedstawiciel Administratora Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) swoją ochroną obejmuje także dane osobowe obywateli Unii, które są przetwarzane przez podmioty niemające siedziby w państwach członkowskich. By ułatwić dochodzenie roszczeń w tym zakresie, do rozporządzenia wprowadzono pojęcie Przedstawiciel Administratora danych osobowych.

Przedstawiciel Administratora danych osobowych – funkcje i zadania

Wyznaczenie takiej osoby jest obowiązkiem Administratora, który co prawda nie ma swojej jednostki organizacyjnej na terenie UE, ale obejmuje go regulacja RODO. Przedstawiciel musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Może być osobą fizyczną lub prawną i powinien być wyznaczony przez administratora na piśmie.

Funkcją Przedstawiciela Administratora danych osobowych jest bycie pewnego rodzaju punktem kontaktowym dla organu nadzorczego i osób, których dane są przez Administratora przetwarzane. Wykonuje on też w pewnym zakresie obowiązki Administratora Danych.

Warto wiedzieć, że powołanie Przedstawiciela wpływa na zakres obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych, który ma przede wszystkim obowiązek poinformować o tożsamości i danych kontaktowych Przedstawiciela. Przedstawiciel ma obowiązek wykonywać swoje zadania zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Administratora Danych osobowych lub Podmiotu Przetwarzającego, w tym współpracować z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania Rozporządzenia (RODO).

Inspektorzy ODO – wiarygodny Przedstawiciel
Administratora Danych Osobowych

Zadania Przedstawiciela polegają na reprezentowaniu Administratora Danych Osobowych lub Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO. Oznacza to nie tylko kontakty z osobami, których dane dotyczą, ale także udział w postępowaniach przed organami nadzorczymi. Wyznaczenie Przedstawiciela nie wyłącza odpowiedzialności ww. podmiotów.

Oferta przejęcia funkcji Przedstawiciela Administratora obejmuje w szczególności:

 1. Prowadzenie przedstawicielstwa w Polsce dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane.
 2. Wykonywanie zadań zgodnie z upoważnieniem otrzymanym od Administratora.
 3. Weryfikacja otrzymanych dokumentów z zakresu Ochrony Danych ze zgodnością przepisów wynikających z Rozporządzenia, w tym:
  • prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania,
  • weryfikacja poprawności zawartych umów powierzenia,
  • weryfikacja lub opracowanie obowiązków informacyjnych Administratora.
 4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych zgodnie z podstawowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu.
 5. Współpraca z Administratorem w zakresie spełniania praw osób fizycznych, których dane dotyczą zgodnie z Rozporządzeniem.
 6. Prowadzenie i obsługa zapytań osób fizycznych w stosunku do przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w formie telefonicznej i mailowej.
 7. Współpraca z właściwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich działań służących zapewnieniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Reprezentowanie Administratora przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Przejęcie funkcji Przedstawiciela Administratora

Przejęcie funkcji Przedstawiciela Administratora w Unii Europejskiej przez Inspektorzy ODO sp. z o. o. jest praktycznym rozwiązaniem zmierzającym do powierzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych specjalistycznej firmie, która posiada odpowiednie doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie do realizacji tego typu zadań.

Zachęcam do kontaktu z naszą firmą. Gwarantujemy wysoką jakość usług, dzięki którym Państwo – jako Administratorzy Danych Osobowych, będą mogli mieć pewność, że spełniają wymagane polskim prawem obowiązki związane z ochroną danych osobowych, z drugiej strony będą Państwo mogli skupić się na realizacji zadań własnej organizacji bez zagrożenia sankcjami administracyjnymi czy finansowymi.

Przekaż nam przejęcie funkcji Przedstawiciela Administratora