Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

„Charyzma wpływowych osób jest po prostu nabytą umiejętnością i podobnie jak wszystkich innych umiejętności, można się jej nauczyć, a następnie ją udoskonalić – jeśli mamy odpowiednie informacje i zapał do nauki.” A. Pease


Jesteśmy….

 • • różni od siebie, ale doskonale się uzupełniamy,
 • • pozytywnie nastawieni do świata i pracy jaką wykonujemy,
 • • pracowici i kochamy to czym się zajmujemy,
 • • zgraną drużyną gotową do profesjonalnego działania,
 • • specjalistami z różnych dziedzin życia,
 • • otwarci na nowinki technologiczne i rozwiązania biznesowe,
 • • gotowi do pracy dla Ciebie.


Dlaczego to robimy...

 • • jako zespół działamy na rynku bezpieczeństwa od 6 lat,
 • • posiadamy niezbędną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • • posiadamy zespół 20 specjalistów z różnego rodzaju dziedzin gospodarczych,
 • • mamy zgrany, kompetentny zespół specjalistów z zakresu bezpieczeństwa,
 • • wychodzimy poza utarty schemat relacji dostawca - odbiorca na rzecz układu partnerskiego,
 • • kochamy to co robimy.


Nasze umiejętności i kwalifikacje….

Myśląc o przyszłości i ciągłym doskonaleniu członków naszego zespołu bierzemy udział w szkoleniach i konferencjach zyskując wiedzę i podnosząc kwalifirkacje…..
 • • Ochrona Danych Osobowych:
  1. konferencja organizowana przez Zabezpieczenie Danych Tomasz Surdyk oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z zakresu „Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych” (2018) – Prezes Zarządu naszej spółki Pan Damian Stachyra był na konferencji prelegentem przedstawiającym – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO,
  2. seminarium organizowane przez Collegium Civitas poświęcone tematyce bezpieczeństwa biznesowego w świetle RODO „Wsparcie biznesu w zarządzaniu ryzykami RODO” (2018),
  3. konferencja organizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z okazji XII Dnia Ochrony Danych Osobowych „Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO” (2018),
  4. ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi poświęcona RODO i reformie danych osobowych pod Patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej (2018),
  5. konferencja organizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji poświęcona prezentacji stanowiska Ministra Cyfryzacji w sprawie zgłoszonych uwag do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w Sali Kolumnowej Sejmu R.P. (2018),
  6. konferencja organizowana przez Zabezpieczenie Danych Tomasz Surdyk z zakresu Świadomość i Odpowiedzialność w obliczu zmian w ochronie danych osobowych w Polsce (2017) – specjalista z naszego grona Pan Przemysław Chąciak był na konferencji prelegentem przedstawiającym – Wdrożenie zapisów RODO w praktyce,
  7. certyfikacja AXELOS Global Best Practice z zakresu zarządzania ryzykiem Management of Risk (M_o_R®) Foundation (2017),
  8. konferencja organizowana przez Zabezpieczenie Danych Tomasz Surdyk oraz Instytut Ochrony Danych Osobowych z zakresu Ochrona Informacji w Dobie Cyfryzacji (2017),
  9. certyfikacja TÜV SÜD z zakresu Administratora Bezpieczeństwa Inforacji (2016),
  10. konferencja organizowana przez Kingston Polska oraz Zabezpieczenie Danych Tomasz Surdyk z zakresu Bezpieczeństwo pamięci szyfrowanych Kingston, a ochrona danych osobowych (2016),
  11. konferencja organizowana przez BTC sp. z o. o. z zakresu reformy unijnej danych osobowych i zapobiegania wyciekom danych w praktyce ITM VANTAGE POINT (2016),
  12. szkolenie PricewaterhouseCoopers z zakresu Ochrona danych osobowych po zmianach. Doświadczenie w funkcjonowaniu rejestrowanych ABI i ułatwieniach w transferze danych (2015),
  13. konferencja organizowana przez StorageCraft Polska z zakresu skutecznej ochrony i przechowywania danych STORAGECRAFT, QSAN, ESSET (2015),
  14. certyfikacja NGSolutions sp. z o. o. z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (2014),
  15. certyfikowane szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Służba Kontrwywiadu Wojskowego (2007),
  16. POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA "Tajne" WSI (2005 – 2015),
  17. POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA "Ściśle Tajne" WSI (2005 – 2010),
  18. POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA "Ściśle Tajne" WSI (2000 – 2003),
 • • Normy ISO:
  1. certyfikacja TÜV SÜD z zakresu audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg Normy 27001:2013 (2017),
  2. certyfikacja MG Centrum Szkoleń i Korepetycji z zakresu audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg Normy 27001 (2016),
  3. certyfikacja MG Centrum Szkoleń i Korepetycji z zakresu audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 (2016),
  4. szkolenie TÜV SÜD obejmujące szczegółowe omówienie normy ISO 27001 (2016),
 • • Pozostałe szkolenia z zakresu informatyki, zarządzania i bezpieczeństwa fizycznego
  1. szkolenie organizowane przez BTC Sp. z o. o. z zakresu Zarządzanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych (2017),
  2. konferencja organizowana przez Witold Antosiewicz - Akademia Rekomendacji z zakresu Bezpieczeństwo IT (2017),
  3. certyfikat Sprawdzanie Wiarygodności Dokumentów – PATOR Centrum Kształcenia (2017),
  4. szkolenie organizowane przez Sofitl z zakresu Bezpieczeństwo IT w obliczu aktualnych zagrożeń (2017),
  5. certyfikat ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management - AXELOS Global Best Practice (2017),
  6. certyfikat Agile Project Management (AgilePM®) Foundation - APMG International (2017),
  7. certyfikat PRINCE2® Foundation - AXELOS Global Best Practice (2017),
  8. konferencja organizowana przez Weefo z zakresu Bezpieczeństwo IT (2017),
  9. konferencja organizowana przez DAGMA z zakresu bezpieczeństwa informatycznego BARACUDA WARSAW SUMMIT (2015),
  10. certyfikowane szkolenie z zakresu procedur bezpieczeństwa odbierania, transportowania i przechowywania elektronicznych nośników informacji NGSolutions sp. z o. o. (2014),
  11. certyfikowane szkolenie informatyczne NGSolutions sp. z o. o. (2014),
  12. certfikowane szkolenie informatyczne Impel Information Technology (2013),
  13. certyfikowane szkolenie z zakresu wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej oraz kierownika ds. bezpieczeństwa organizowane przez Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej PASSA i Biuro Detektywistyczne ATE (2013),
  14. szkolenie z systemu informatycznego CRM AD INFO organizowane przez Ochrona JUWENTUS Sp. z o. o. (2013),
  15. szkolenie z systemów informatycznych GESOTOR, GESTOR2 organizowane przez Multimedia Produktion (2012),
  16. certyfikacja MICROSOFT - MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7 (2012),
  17. certyfikacja MICROSOFT - MCTS: Microsoft Exchange Server 2010 Configuration (2012),
  18. certyfikacja MICROSOFT - MCTS: Microsoft Certified Technology Specialist (2011),
  19. certyfikacja MICROSOFT - MCTS: Windows 7, Configuration (2011),
  20. certyfikacja MICROSOFT - MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration (2008),
  21. certyfikacja MICROSOFT - MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration (2008),
  22. certyfikacja MICROSOFT - MCITP: Microsoft Certified IT Professional (2008),
  23. certyfikacja MICROSOFT - MCSA: Microsoft Certified Systems Administrator (2008),
  24. certyfikacja MICROSOFT - MCSA: Microsoft Certified Systems Administrator : Messaging (Exchange 2003) (2008),
  25. certyfikacja MICROSOFT - MCP: Microsoft Certified Professional (2008),
 • • Wykształcenie zespołu - branże :
  1. prawo,
  2. informatyka,
  3. bezpieczeństwo
  4. bezpieczeństwo narodowe,
  5. technologie i systemy bezpieczeństwa,
  6. zarządzanie,
  7. administracja,
  8. administracja publiczna,
  9. ekonomia,
  10. rachunkowość,
  11. finanse,
  12. nieruchomości,
  13. hotelarstwo i gastronomia,
  14. analityka gospodarcza,
  15. obronność,
  16. technologia żywienia i żywności cżłowieka.


Doświadczenie - portfolio….

 • • administracja samorządowa,
 • • ochrona osób i mienia,
 • • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • • rekrutacja,
 • • usługi sprzątające,
 • • detektywistyka,
 • • partie polityczne,
 • • fundacje i organizacje charytatywne,
 • • centra handlowe,
 • • finanse,
 • • branża przemysłowa,
 • • budowlana.

brand img
brand img
brand img
brand img
brand img

Obowiązek Informacyjny
Administratorem danych osobowych jest Inspektorzy ODO Sp. z o.o. zwana dalej IODO, z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16
Administrator danych osobowych oświadcza, że zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych zgodnie... więcej...
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne oraz że zapoznałem się z powyższymi informacji.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez IODO czynności w zakresie przedstawienie Tobie usług i produktów oraz przekazywanie informacji handlowej usługi produktów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.),

Nasz adres

ul. Geodetów 176 bud D
05-500 Piaseczno