Wdrożenie RODO korzyścią dla firmy i jej Klientów

wdrożenie rodo25 maja 2022 roku minęło 4 lata od stosowania RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Co za tym zmieniło się w krajobrazie funkcjonowania firm?

Na pewno zwiększyła się świadomość przedsiębiorców co do kwestii ochrony danych osobowych. Można wręcz powiedzieć, że dziś każdy wie lub słyszał o RODO oraz że dane osobowe podlegają prawnej ochronie. Stało się to możliwe dzięki kampaniom informacyjnym skierowanych z jednej Strony do Firm jak i osób fizycznych. W szczególność wzrost świadomości osób fizycznych o konieczności ochrony swoich danych osobowych bezpośrednio przełożył się na zmianę filozofii prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś, coraz wyraźniej ochrona danych osobowych przez firmy nie jest traktowana jako koszt a jako inwestycja w budowanie wizerunku i lojalności klientów, pracowników czy również kontrahentów.

Gdzie leży problem w stosowaniu RODO

W szczególności w kwestii podejścia do zarządzania obszarem ochrony danych osobowych. Dalej w wielu firmach, panuje przekonanie, że na powołaniu IOD czy wdrożeniu dokumentacji RODO kończy się proces wdrożenia. Za kolejną ślepą uliczkę należy uznać zaufanie do szkoleń jako wypełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Na pewno dobrze, że kładziemy nacisk na podnoszenie wiedzy i kompetencji Naszych pracowników. Czy bezpieczeństwo może opierać się wyłącznie na czynniku ludzkim. Raczej nie, na co zwraca uwagę Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W jednej z decyzji PUODO wprost stwierdził, że samo szkolenie nie stanowi wdrożenia adekwatnych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa o których mowa w RODO (DKN.5131.22.2021).

Konsekwencje niewłaściwego stosowania RODO

Złe nawyki jak i wskazany powyżej wzrost świadomości osób fizycznych, przekłada się na wzrost liczby nałożonych decyzji przez PUODO. Tylko w 2021 roku i to pomimo pandemii, UODO wydało 14 decyzji nakładających kary finansowe o łącznej wartości 2,2 mln zł. Dla porównania w latach 2019 i 2020 w sumie takich decyzji było 18 o łącznej wartości 7,5 mln zł. Można więc wyliczyć, że średni koszt naruszenia ochrony danych osobowych, kształtuje się na poziomie ok. 312 tys. zł. Oczywiście bez uwzględnienia innych kosztów ponoszonych przez organizacje. Mowa tu w szczególności o kosztach obsługi prawnej, ale przede wszystkim straty wizerunkowej i utraconych zyskach, których odrobienie może zając lata.

Czy więc warto abyś ryzykował?

W tym kontekście drogi przedsiębiorco warto abyś pamiętał, że RODO jest aktem neutralnym. A to oznacza, że swobodnie możesz ukształtować ochronę danych osobowych do swoich potrzeb, ważne abyś działał w myśl zasad takich jak rzetelność, przejrzystość, rozliczalność przy przetwarzaniu danych osobowych. Prawidłowe wdrożenie RODO to:

 • zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i klientom, którzy czują się pewniej, znając zakres i formę przetwarzania podanych danych
 • wzmocnienie wiarygodność organizacji na rynku całej Unii Europejskiej, gdzie większość z podmiotów zna i przestrzega obowiązujące przepisy
 • wzrost zaufania i lojalności klientów
 • rozwój biznesu przez optymalizowanie procesów biznesowych dzięki np. wykorzystywaniu specjalnie do tego przeznaczonych systemów i nowych technologii
 • oszczędność, dzięki zminimalizowana ilość przetwarzanych danych wyłącznie do tych istotnych z punktu widzenia biznesowego
 • ograniczenie ryzyka prawnego w zakresie możliwych kar finansowych nałożonych za naruszenie RODO
Korzyści dla Klientów

Zgodność Twojego podmiotu to również korzyści dla klientów i pracowników. Wiele osób, chce wiedzieć komu, po co i dlaczego powierza swoje dane osobowe. Bardzo ważne jest dla nich prawidłowe przetwarzanie danych, aby nie dostały się w niepowołane ręce. RODO daje osobie fizycznej prawa, których celem jest wzmocnienie kontroli nad danymi osobowymi. A mowa tu m.in. o prawie do:

 • bycia zapomnianym, czyli prawo do trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez dany podmiot
 • żądania przeniesienia naszych danych, czyli możliwość przeniesienia naszych danych do innego podmiotu przy zmianie umowy
 • uzyskania dokładnej informacji o tym, jakie dane w jakim celu i przez kogo są przetwarzane
 • wyrażenia sprzeciwu wobec złego przetwarzania danych osobowych, jeśli nie spodoba nam się sposób w jaki są wykorzystywane nasze dane
 • wglądu w swoje dane osobowe oraz uzyskania kopii tych danych

Właściwe wdrożenie RODO pozwali zatem zadbać o jakość danych osobowych oraz usprawnia procesy w firmie. Jasne i przejrzyste zasady ochrony danych osobowych wpływają na wizerunek firmy. Co na pewno zostanie zauważone przez obecnych jak i przyszłych klientów. Wdrożenie RODO i przestrzeganie go także może wpłynąć na uniknięcie kar za nieprzestrzeganie RODO.  Tak więc działając zgodnie z RODO każdy przedsiębiorca bardzo wiele zyska.

Nie wiesz, jak podejść do RODO lub masz wrażenie, że u Ciebie aspekt ten został zaniedbany. Zobacz Naszą ofertę lub zadzwoń.