Nasze usługi

POMAGAMY I WSPIERAMY, A PRZEDE WSZYSTKIM CHCEMY

zapewnić Naszym Klientom najwyższą jakość usług z naciskiem na praktykę i indywidualne dopasowanie poszczególnych rozwiązań w oparciu o profesjonalizm, partnerskie zasady współpracy i zaufanie oraz praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań.

Jesteśmy...
 • • specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych
 • • doświadczonymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji
 • • automatycznie staliśmy się profesjonalnymi Inspektorami Ochrony Danych
 • • pasjonatami, którym sprawia przyjemność zajmowanie się zagadnieniami z ochrony danych osobowych
Dlaczego to robimy...
 • • działamy na rynku bezpieczeństwa od 6 lat
 • • posiadamy niezbędną wiedzę do pełnienia tej zaszczytnej funkcji
 • • mamy zgrany, kompetentny zespół specjalistów z zakresu bezpieczeństwa
 • • wychodzimy poza utarty schemat relacji dostawca - odbiorca na rzecz układu partnerskiego
 • • kochamy to co robimy

Nasze usługi

list

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Stoisz przed ważną decyzją dotyczącą zapewnienia właściwej ochrony przetwarzaniu w Twojej organizacji danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy zrobić ten krok razem - sprawdź, co daje Outsourcing Inspektora Ochrona Danych (IODO).

list

EKSPERT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nie chcesz powołać zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, ale Masz świadomość, że w obecnych czasach, charakteryzujących się szybkim rozwojem technologii informatycznych, zmianami otoczenia prawnego oraz rosnącą skalą działalności, dostosowanie organizacji do ochrony zgormadzonych danych osobowych i zgodnego z przepisami ich przetwarzania jest wyzwaniem, a sukces podjętego wysiłku nie zawsze zależy od Ciebie.

My wiemy, że Twój sukces zależy od kilku elementarnych czynników, a przede wszystkim od podjęcia współpracy z ekspertami z dziedziny ochrony danych osobowych – sprawdź, co daje usługa Ekspert Ochrony danych Osobowych.

list

AUDYT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Posiadasz już opracowane i wdrożone procedury, zapewniasz bezpieczeństwo fizyczne oraz stosujesz technologie informatyczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, ale zdajesz sobie sprawę że nie zawsze odpowiadają one obecnej skali działalności organizacji, co często powoduje różne incydenty i zagrożenia.

Pomożemy, sprawdź Naszą usługę zewnętrznego audytu systemu ochrony danych osobowych w Twojej organizacji wykonanego przez doświadczonych audytorów z dziedziny ochrony danych osobowych.

list

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli jeszcze nie posiadasz, to już czas abyś opracował dokumentację i wdrożył zasady i reguły przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji.

Sprawdź Nas, doświadczony zespół, pomoże w opracowaniu dokumentacji oraz wdroży opisane reguły i zasady w strukturze wewnętrznej organizacji.

list

SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Posiadasz już opracowane i wdrożone procedury oraz zapewniasz właściwy poziom bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego przetwarzanych danych osobowych w organizacji.

Jesteś już prawie gotowy, ale My wiemy, że nawet najlepsze zastosowane technologie czy szczegółowo opracowane procedury wewnętrzne nie zapewnią prawidłowej ochrony, ponieważ zawsze najważniejszy jest czynnik ludzki, czyli działalność Twoich pracowników.

Dlatego szkolimy oraz uświadamiamy, sprawdź usługę Szkoleń z Ochrony Danych Osobowych

list

NORMA ISO 27001

Norma ISO 27001 to:

 • • norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • • sprawdzenie, czy poufne informacje są w Twojej organizacji bezpieczne,
 • • ustanawianie, wdrożenie, eksploatacja, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS)
 • • możliwość wykorzystania normy do oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przez zainteresowane strony wewnętrzne i zewnętrzne
 • • obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

brand img
brand img
brand img
brand img
brand img

Obowiązek Informacyjny
Administratorem danych osobowych jest Inspektorzy ODO Sp. z o.o. zwana dalej IODO, z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16
Administrator danych osobowych oświadcza, że zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych zgodnie... więcej...
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne oraz że zapoznałem się z powyższymi informacji.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez IODO czynności w zakresie przedstawienie Tobie usług i produktów oraz przekazywanie informacji handlowej usługi produktów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.),

Nasz adres

ul. Geodetów 176 bud D
05-500 Piaseczno