zasada ograniczenia przechowywania

Zasada ograniczenia przechowywania

Kontynuując nasze wcześniejsze publikacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO (zasady przetwarzania danych) omówimy kolejną zasadę. Jest to zasada ograniczenia przechowywania. Czym jest, na czym polega i jakie względem niej mamy obowiązki. Ograniczenie przechowywania RODO narzuciło wiele restrykcji dotyczących sposobu pozyskiwania i przechowywania danych, które dotyczą osób fizycznych. Jednym z podstawowych założeń…