transfer danych

Transfer danych osobowych do państw trzecich-problematyka

Państwa trzecie na gruncie RODO Samo Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nie zawiera definicji państwa trzeciego, pomimo faktu, iż termin ten pada tam wielokrotnie. RODO obowiązuje we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), więc państwem trzecim jest każde niewchodzące do tego obszaru. Takimi krajami są np. Meksyk, Chiny, Kanada, Szwajcaria czy też Ukraina. W…

Transfer danych poza EOG 

Wiele podmiotów będących częścią międzynarodowych korporacji spotyka się w swojej codziennej działalności z koniecznością przekazania (udostępnienia lub powierzenia) pewnych kategorii danych osobowych poza EOG. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wymaga zalegalizowania transmisji danych, a brak tej czynności stanowi naruszenie przepisów RODO. Podmioty z państw trzecich zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, który zostanie potwierdzony, mogą być administratorami lub podmiotami…