Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w stowarzyszeniach i fundacjach

Ustawa o ochronie danych osobowych realizuje zapisane w Konstytucji prawo dla każdego z nas do ochrony swojej prywatności i wszystkich danych, które nas dotyczą. Wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki instytucji gromadzących nasze dane osobowe i wykorzystujących je w swojej działalności. Sposób funkcjonowania RODO w organizacji pozarządowej Organizacja pozarządowa powinna we własnym zakresie ustalić…

WDROŻENIE RODO – NADAL WAŻNE

Warto przynajmniej rozważyć wdrożenie RODO… Wydawać się może, iż skoro minęło już przeszło 4 lata, a 2023 rok jest piątym rokiem od wejścia w życia i obowiązywania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to wszystko już jest jasne. Ci, którzy podeszli do tematu poważnie, wdrożyli zasady ochrony danych osobowych. Ci, którzy ignorują takie wymagania (zdarzają…