hacker

Błędy użytkowników w sieci na gruncie ochrony własnych danych.

Udostępnianie przez użytkowników sieci swoich danych osobowych na portalach społecznościowych to w dzisiejszych czasach codzienność. Użytkownicy czasami nie zdają sobie sprawy do czego i do jakich konsekwencji może to doprowadzić. Użytkownicy Internetu popełniają wiele prostych błędów, otwierając tym samym furtki przed hackerami. Najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników sieci Pomimo rosnącej liczby zagrożeń i licznych ostrzeżeń…