GIODO

Dyrektywa e-privacy, a Polskie prawo.

Polskie prawo vs dyrektywa e-privacy? Dostęp różnych służb do billingów musi spełniać szereg kryteriów jakie wynikają z prawa UE i orzecznictwa TSUE. TSUE chce, aby instytucje unijne włączyły się w walkę z niekontrolowaną inwigilacją w Polsce. Jak dotąd tylko Parlament Europejski zadeklarował pomoc i powołał komisje śledczą ds. Pegasusa. Kwestia Pegasusa zdominowała ostatnio dyskusję na…