Odpowiedzialny biznes

 • Home
 • /
 • Odpowiedzialny biznes

Niezależnie od formy, zaangażowanie ma przełożyć się na konkretne zmiany w lokalnej społeczności i ma mieć znaczenie dla dobra wspólnego.

Społeczna odpowiedzialność

Audyt systemu ochrony danych

Działając na rzecz społecznej odpowiedzialności, współpracujemy z ludźmi o różnych talentach, doświadczeniach, pochodzących z różnych środowisk, ale których łączy pasja, otwartość i kreatywność. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na budowanie nowoczesnego środowiska pracy, w którym każdy z członków zespołu może:

 • podnosić swoje kompetencje zawodowe;
 • oczekiwać i otrzymywać bezwarunkową pomoc, jeśli takiej potrzebuje od każdego członka zespołu;
 • angażować się w niesienie pomocy ludziom w potrzebie przy Naszym pełnym wsparciu;
 • kreować nowe rozwiązania, dzielić się pomysłami, oczekiwać ich wysłuchania i rozważenia oraz nadzorowania ich wprowadzenia;
 • a nawet ma prawo do spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi i zespołem, bo nie tylko pracą człowiek żyje.

Pomagamy, wspieramy na tyle, na ile Nas stać, angażując się:

 • w lokalne akcje charytatywne współpracując z lokalnymi instytucjami i osobami, które na co dzień pracują z osobami często nie oczekującymi pomocy ale jej potrzebującymi;
 • w wyszukiwanie rodzin, które pomimo podejmowanego wysiłku przez rodziców lub innych zdarzeń losowych nie mogą zapewnić dzieciom bezpieczeństwa domowego ogniska, a którego każdy z Nas potrzebuje.

Kształtujemy siebie i Nas biznes poprzez:

 • promowanie uczciwej formy zatrudnienia i wynagradzania;
 • wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania wiedzą i pracą;
 • kierowanie się otwartością na kontakty z otoczeniem, słuchanie Naszych partnerów, klientów i ciągłe doskonalenie Naszej organizacji;
 • kreowanie wizji właściwego zarządzania ochroną danych osobowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;
 • słuchanie, rozważanie i przyjmowanie właściwych postaw etyki biznesu w Naszej bieżącej działalności;
 • podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie szerzenia wiedzy o ochronie danych osobowych i praw przysługujących osobie fizycznej na mocy RODO wśród lokalnych społeczności;
 • prowadzenie Naszego biznesu dla jego Odbiorców, a nie dla samego biznesu.
Biznes zgodny z RODO

Dlatego, prowadząc firmę społecznie odpowiedzialną
dbamy o to, aby była:

Odważna

Zawsze otwarta, innowacyjna, zaangażowana i niezależna, której potencjał chcemy wykorzystywać na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu.

Etyczna

Prowadzić działalność zgodnie z normami zawodowymi, przepisami prawa, wewnętrzną polityką, a przede wszystkim zgodnie z samym sobą i własnym sumieniem.

Specjalistyczna

Posiadać i poszerzać wiedzę praktyczną i teoretyczną, dzielić się nią oraz właściwie ją wykorzystywać.

Współpracująca

Współpracować z wiarygodnymi partnerami i inicjować nowe działania, które wpisują się w Naszą wizję szerzenia wiedzy o ochronie danych osobowych.

Otwarta

Talent nie ma wieku, rasy czy płci i nie jest wykluczony niepełnosprawnością, ważne abyśmy mieli pasję do tego co robimy.

Dołącz do nas i wspólnie zróbmy coś dobrego!