Ochrona danych osobowych

  • Home
  • /
  • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z ochroną danych, UE dokonała reformy przepisów o ochronie danych osobowych, której celem jest ujednolicenie modelu ochrony tychże danych. Uczyniła to w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt ten obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jego przepisy uzupełniają postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz akty branżowe dedykowane poszczególnym gałęziom gospodarki.

Kto ma obowiązek ochrony danych osobowych?

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem wszystkich podmiotów funkcjonujących w przestrzeni publicznej, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe.  Do tej grupy należą zarówno jednostki z sektora publicznego – tj. organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki, jak i podmioty gospodarcze i społeczne tj. przedsiębiorstwa i organizacje. Warto dodać, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne przy realizowaniu podstawowych zadań administracji, przedsiębiorstw i organizacji. Jest niezbędne także w przypadku świadczenia usług E-Commerce.

Masz pytania dotyczące Ochrony Danych Osobowych?

Jak spółka Inspektorzy ODO może Państwu pomóc realizować zadania
ochrony danych osobowych

Specjalizujemy się w kompleksowej ochronie danych osobowych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji pozyskane w organach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych, jak również praca w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach sprawiają, że świadczymy usługi zarówno charakteryzujące się wysoką jakością, jak i elastycznością polegającą na dostosowaniu do potrzeb poszczególnych branż i indywidualnych oczekiwań klientów.

Skutki braku ochrony danych osobowych

RODO to nie tylko wykaz obowiązków, ale także katalog dotkliwych kar administracyjnych i finansowych, które mogą być nałożone za brak działań w zakresie ochrony danych lub nieodpowiednie ich ukierunkowanie. Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych może również prowadzić  do utraty zaufania Klientów, kontrahentów i pracowników.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby wprowadzić skuteczny system ochrony danych osobowych w firmie, organizacji czy urzędzie – skontaktuj się ze spółką Inspektorzy ODO. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby w zakresie pozyskania wartościowej wiedzy i dostosowania funkcjonowania organizacji do wymagań stawianych przez RODO. Elastyczność rozwiązań, szeroka wiedza i doświadczenie praktyczne sprawiają, że z nami ochrona danych osobowych będzie wartością dodaną, która podniesie prestiż Twojej firmy i zaowocuje zaufaniem pracowników, kontrahentów i klientów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem naszych usług. Jesteśmy przekonani, że znajdziesz wśród nich elementy, które wdrożone w system ochrony danych w firmie/organizacji przyniosą wymierną poprawę bezpieczeństwa. Zapraszamy także do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego – w ten sposób otrzymasz indywidualną ofertę dostosowaną do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie w zakresie ODO