Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

 blog image

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

2018-02-17

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało jednak kolejny projekt i udostępniło go na swojej stronie internetowej. Przedstawiony projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym i po ewentualnych modyfikacjach trafi do Sejmu.

Udostępnij:
brand img
brand img
brand img
brand img
brand img

Obowiązek Informacyjny
Administratorem danych osobowych jest Inspektorzy ODO Sp. z o.o. zwana dalej IODO, z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16
Administrator danych osobowych oświadcza, że zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych zgodnie... więcej...
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne oraz że zapoznałem się z powyższymi informacji.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez IODO czynności w zakresie przedstawienie Tobie usług i produktów oraz przekazywanie informacji handlowej usługi produktów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.),

Nasz adres

ul. Geodetów 176 bud D
05-500 Piaseczno