Odpowiedzialny biznes...

Odpowiedzialny biznes...

Działając na rzecz prawidłowego przetwarzania danych osobowych, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes i działają zgodnie z przepisami prawa. Chcemy, by nasze odpowiedzialne działania przyniosły korzyść także przyszłym pokoleniom….


Kluczowe obszary...

 • • Odpowiedzialna działalność biznesowa – dążymy do tego, aby nasze usługi i sposób w jaki je dostarczamy były odpowiedzialne, oparte o zasady etyki i transparentności :
  1. posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej kontraktowo – deliktowej oraz ubezpieczenia zawodowe Inspektorów Ochrony Danych.
 • • Ludzie – wspieramy rozwój naszych pracowników:
  1. nasi pracownicy uczestniczą w wielu szkoleniach i konferencjach (więcej w zakładce doświadczenie)
 • • Zaangażowanie społeczne – wykorzystujemy potencjał naszych pracowników, by wzmacniać rozwój społeczny:
  1. przeprowadziliśmy darmowe szkolenia z ochrony danych osobowych dla Fundacji „Świat na Tak” oraz Fundacji „Samorządność i Demokracja”.


Uczciwość i zaufanie...

 • • prowadzimy działalność zgodnie z normami zawodowymi, przepisami prawa, wewnętrzną polityką i zasadami obowiązującymi w spółce.
 • • zachęcamy do otwartości - talent nie ma wieku, rasy czy płci i nie jest wykluczony niepełnosprawnością, ważne abyśmy kochali to robimy.
 • • naszą uczciwość, rzetelność, profesjonalizm i zaufanie do firmy potwierdzają liczne referencje od organizacji z którym współpracowaliśmy i współpracujemy.


Zrównoważony rozwój...

 • • pomóc przedsiębiorcą optymalizować procesy z zakresu przestrzegania przepisów prawa, a tym samym optymalizować koszty.
 • • stać się narzędziem zarządzania ochroną danych w organizacjach i przyczynić się do stabilizacji nieprzewidzianych kosztów.
 • • poprawne przetwarzanie danych może się stać elementem przewagi konkurencyjnej, którego istotność da się kreować.
 • • dążenie do tego, by świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe, dzięki czemu jego wartość będzie rosła.


Cele...

 • • budowanie długotrwałych, otwartych i opartych na zaufaniu relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy.
 • • ochrona, odbudowa oraz zrównoważone korzystanie z przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 • • wspieranie stowarzyszeń i fundacji w zakresie zgodnej z przepisami ochrony danych osobowych.

brand img
brand img
brand img
brand img
brand img

Obowiązek Informacyjny
Administratorem danych osobowych jest Inspektorzy ODO Sp. z o.o. zwana dalej IODO, z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. Lindleya 16
Administrator danych osobowych oświadcza, że zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych zgodnie... więcej...
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne oraz że zapoznałem się z powyższymi informacji.
Wyrażam zgodę na dokonywanie przez IODO czynności w zakresie przedstawienie Tobie usług i produktów oraz przekazywanie informacji handlowej usługi produktów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.),

Nasz adres

ul. Geodetów 176 bud D
05-500 Piaseczno