Audyt zgodności – dla kogo i na czym polega

audyt zgodnościWeryfikacja zgodności organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych jest ważnym sposobem na odpowiedzenie na pytanie czy w ramach swoich codziennych czynności przetwarzam i chronię dane osobowe właściwie. Prawidłowo przeprowadzona weryfikacja wskaże mocne i słabe aspekty ochrony danych osobowych. Dodatkowo po audycie zyskamy wiedzę, który obszar wymaga czynności modernizacyjnych. Działania te będą miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Dlaczego audyt zgodności RODO jest tak ważny i jak go przeprowadzić, aby nie obciążać administratora danych i jego pracowników?

Zgodność z RODO to niekończący się proces dopracowywania procedur związanych z ochroną danych osobowych, a także wypracowania świadomości pracowników w tym obszarze.

Zapewne niejedna organizacja czy administrator danych zadaje sobie pytanie czy funkcjonuje zgodnie z RODO?Dlatego audyt zgodności zapewne wpłynie na odpowiedź na to pytanie.

Kto może wykonać Audyt zgodności

Audyt zgodności RODO jest w większości przypadków przeprowadzany przez Inspektora Ochrony Danych przy współpracy z Administratorem danych. Niejednokrotnie jest tak, że IOD, jest na tyle przeciążony obowiązkami codziennymi, że nie jest w stanie wykonać audytu, lub ma małe doświadczenie w tym zakresie. Prawidłowo wykonany audyt wymaga wiele czasu i fachowej wiedzy. Już RODO (art. 38 ust. 2 RODO) nakłada na administratora obowiązek wspierania IOD-a przy wykonywaniu jego czynności, zapewniając mu dostęp do odpowiednich zasobów np.:

  • dostęp do danych osobowych,
  • wgląd do czynności przetwarzania,
  • zasobów niezbędnych do utrzymania jego wiedzy fachowej.

Jeżeli IOD w Twojej organizacji nie jest wstanie sprostać nałożonym obowiązkom i przeprowadzić audytu zgodności, zawsze możesz skorzystać z usług zewnętrznej firmy która taki audyt przeprowadzi. (link do oferty )

Przeprowadzenie audytu

IOD do przeprowadzenia audyty może wykorzystać różne narzędzia takie jak:

  • ankiety,
  • obserwacja,
  • wgląd do systemów informatycznych,
  • rozmowy z pracownikami,
  • wgląd do nośników danych,
  • dostęp do dokumentacji.
Sprawozdanie z audytu

Po prawidło przeprowadzonym audycie, od audytora otrzymujemy sprawozdanie z audytu. Sprawozdanie takie powinno zawierać rekomendacje co możemy zmienić i poprawić w organizacji, aby wykluczyć słabe aspekty wpływające na ochronę danych. To pracownicy, którzy wyznaczeni są w organizacji odpowiadają za wprowadzenie planu naprawczego w systemach.

Masz sprawozdanie i nie wiesz, jak poprawić zgodność swojej organizacji? Zawsze Możesz skorzystać z usług profesjonalistów, którzy przeprowadzą pełne wdrożenie wymagań. (link do oferty)

Twoja organizacja ma wątpliwości, a może jest zdecydowana na przeprowadzenie audytu zgodności RODO. Zapraszamy do kontaktu udzielimy Ci wskazówek i odpowiemy na Twoje pytania.